all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 18.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...
02/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5

Mobilní rozhlas:
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Oprava fary v Doubravníku

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.5/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  3. února 2011

Přítomno: 12 zastupitelů, od 1830 hod. 13 zastupitelů
(omluveni: Ing. Boček, p. Smutný)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 12 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu městyse Doubravník,

   H: 12 - 0 - 0

  • zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Doubravník za rok 2010,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo mezi městysem Doubravník a společností VIA ALTA, a. s. Třebíč, na zpracování projektové žádosti o dotaci na projekt "Kompostárny" pro Operační program životního prostředí, spravovaný SFŽP ČR,

   H: 12 - 0 - 1

  • Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a Smlouvu o výpůjčce s firmou ASEKOL, s. r. o. Praha,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o nájmu nebytových prostor v č.p. 329 (bývalá textilka) mezi městysem Doubravník a firmou DRIVE CZ, spol. s r. o. Turnov,

   H: 13 - 0 - 0

  • prodej pozemku p.č. 389/17 ostatní plocha o výměře 237 m2 v kat. území Doubravník manželům Simoně a Miloslavovi Krábkovým za cenu 50,- Kč/m2,

   H: 13 - 0 - 0

  • vystavení objednávky pro Ing. Miloše Brzáka na zpracování žádostí o poskytnutí dotací na výstavbu vodovodu a kanalizace Horní Rakovec u MZE ČR a JMK, za cenu do 12 tis. Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • nabídku firmy JMF TRANS, s. r. o. Doubravník 308 na demontáž a následné odkoupení ocelové montované haly na pozemku p. č. st. 377 v kat. území Doubravník za cenu 130 tis. Kč,

   H: 13 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník, v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, odvolává z funkce člena finančního výboru Ing. Jiřího Rouse a současně volí členem finančního výboru Ing. Vlastimila Lahodu.

  H: 12 - 0 - 1

 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 7. února 2011


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 3.624 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024