all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 18.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...
02/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5

Mobilní rozhlas:
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Tříkrálová sbírka

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.6/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  17. března 2011

Přítomno: 14 zastupitelů
Omluven: Ondřej Smutný


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.


Zastupitelstvo Městyse Doubravník schvaluje:


 • hospodaření Městyse Doubravník za rok 2010,

  H: 13 - 0 - 1

 • hospodaření Hospodářské činnosti Městyse Doubravník a přeúčtování ztráty za rok 2010 ve výši 74.445,44 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let),

  H: 14 - 0 - 0

 • výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov za rok 2010 a současně schvaluje převedení zisku ve výši 102.158,35 Kč do fondu rezerv 100.158,35 Kč a do fondu odměn 2.000,- Kč,

  H: 14 - 0 - 0

 • rozpočet Městyse Doubravník na rok 2011 jako schodkový,

  H: 14 - 0 - 0

 • rozpočet sociálního fondu Městyse Doubravník na rok 2011,

  H: 14 - 0 - 0

 • plán HČ Městyse Doubravník na rok 2011,

  H: 14 - 0 - 0

 • poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 ve výši:
  • 1) 720.000,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov,
  • 2) 4.000,- Kč panu Batelkovi na provoz pojízdné prodejny v Křížovicích dle dodatku č. 10 Smlouvy,
  • 3) 20.000,- Kč Římskokatolické farnosti Doubravník na restaurování varhan,
  • 4) 7.980,- Kč Dobrovolnému svazku obcí "Tišnovsko",
  • 5) 26.025,- Kč Dobrovolnému svazku obcí "Mikroregion Pernštejn",
  • 6) 85.000,- Kč jako podíl Městyse Doubravník na opravě střechy staré školy v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

  H: 14 - 0 - 0

 • Smlouvu o dílo se zhotovitelem Společnost pro životní prostředí, spol. s r. o., Šeránkova 32, 616 00 Brno na zpracování "Vyhodnocení vlivů územního plánu Doubravník na životní prostředí (SEA)",

  H: 14 - 0 - 0

 • zrušení kontejneru na tuhý komunální odpad na Brdě; majitelé nemovitostí budou písemně seznámeni s možností umístění popelnic a dále s možnostmi ukládání bioodpadu (větve, tráva, apod.), jehož odvoz městys zajistí,

  H: 14 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 4.360,- Kč,

  H: 14 - 0 - 0

 • návrh, předložený radou městyse ve věci areálu kravína:
  • 1) odstranění (prodej) montované haly 04/2011
  • 2) odstranění starých chlévů 05/2011
  • 3) urovnání terénu 06/2011
  • 4) zadat zpracování projektové dokumentace na odbourání části budovy (přípravna) bývalého kravína; na příštím zasedání bude předložen návrh smlouvy s projektantem.

  H: 14 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 21. března 2011


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.764 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024