all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 16.08. 2022 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
    dnes   Úřední deska
- Komplexní pozem...
29/07/22 Úřední deska
- Veřejná vyhláška
24/07/22 Fotogalerie
- Zelenopláštník březový

Krátké zprávy:
12/08/22 J. Kozárová
- Pozvánka na zájezd
11/08/22 Knihovna
- Provoz knihovny
11/08/22 Senior Sen s.r.o
- Nabídka zaměstnání
Celý přehled   [11]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Cena Jihomoravského kraje

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Informace z úřadu

03.11.2013

Investiční akce

V dnešních dnech se v Doubravníku, v části Horní Rakovec dokončuje výstavba kanalizace a vodovodu. O tom, jak stavba probíhala, včetně podrobného popisu jednotlivých nově budovaných kanalizačních stok a vodovodu bylo již ve zpravodaji psáno. Nový vodovod každopádně umožnil napojení zbývajících nemovitostí a na kanalizaci se mohli připojit i ti občané, u nichž to až dosud nebylo z technických důvodů možné.

Městys Doubravník zajistil ze svého rozpočtu všem, kteří o to projevili zájem vybudování vodovodních či kanalizačních přípojek, a to včetně projektové dokumentace, s tím spojenou inženýrskou činnost a vydání územního souhlasu na MěÚ Tišnov.

Celá akce je finančně velmi nákladná, částečně je hrazena z dotace z Jihomoravského kraje, na úhradu vlastních nákladů čerpá obec investiční úvěr.

Nyní zbývá dokončit úpravu silnice, která se bude opravovat v celé šířce a délce stavby. Původně měla být opravena je ta polovina vozovky, kde je uloženo vodovodní a kanalizační potrubí. Po dlouhých jednáních s Jihomoravským krajem a Správou a údržbou silnic JMK se nakonec podařilo sehnat potřebné investice i k opravě druhé části silnice. I proto se dokončení celé akce nakonec oproti původnímu předpokladu o dva měsíce protáhne.

V době opravy silnice (předpokládáme max. do konce listopadu t. r.) bude silnice III/38514 Klokočí - Doubravník v dotčeném úseku zcela uzavřena a průjezdná jen výjimečně. Při pokládce vrchních podkladních vrstev silnice a živičného povrchu bude potom průjezd opravovaným úsekem zcela vyloučen.

Chtěli bychom tedy všechny občany, kteří bydlí v dotčené lokalitě či ty, kteří využívají silnici k cestám do zaměstnání požádat o trpělivost a pochopení nastalé situace. Jiné řešení v této fázi stavby není bohužel možné.
Na bývalém zahradnictví se podařilo v letošním roce vybudovat další část středotlakého plynovodu, včetně tří přípojek pro připojení dalších rodinných domů, které budou postaveny v této lokalitě. K dnešnímu dni je stavba zkolaudována a čekáme pouze na podpis smlouvy s JMP Net, aby mohl být do nově zbudovaného plynovodu vpuštěn plyn. V této části zbývá dokončit ještě vodovod, kanalizaci a následně komunikaci - tyto práce nemohly být letos provedeny z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Další věcí, kterou se v letošním roce podaří zdárně dokončit je nákup technologie pro kompostárnu biologického odpadu. Kompostárna bude umístěna na pozemku bývalé skládky domovních odpadů. Na tuto akci jsme dostali dotaci od Státního fondu životního prostředí, která pokryje až 90% nákladů na pořízení technologie kompostárny. Ve výběrovém řízení na dodávku zvítězila firma HITL, s. r. o., Dobelice, která dodá nový traktor s překopávačem kompostu. V další fázi bychom chtěli využít i další možnosti čerpání dotací na nákup kontejnerů na bioodpad a nosiče kontejnerů.
Od Státního fondu životního prostředí jsme obdrželi i předběžný příslib dotace na výstavbu sběrného dvora odpadů. Sběrný dvůr by měl být umístěn v prostoru za nákupním střediskem a pomohl by zásadním způsobem dořešit nakládání se všemi druhy odpadu. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení a proběhlo i výběrové řízení. Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s. Takže se podařilo shromáždit téměř všechny dokumenty, které je třeba na SFŽP doložit k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Chybí pouze pravomocné stavební povolení. Proti tomuto se totiž odvolalo spotřební družstvo Jednota Velké Meziříčí, které s výstavbou sběrného dvora nesouhlasí. Pro nás to znamená značnou komplikaci, musíme žádat SFŽP o prodloužení lhůty pro předložení dokladů, čekat na výsledek odvolacího řízení, které probíhá na Krajském úřadě JMK. Není tedy jisté, zda nás krok učiněný na poslední chvíli spotřebním družstvem "neodřízne" od příslibu dvoumilionové dotace. Navíc obec do přípravy projektu investovala již 203.620,- Kč z vlastního rozpočtu a pokud by se měla akce neuskutečnit, muselo by Zastupitelstvo městyse Doubravník tyto prostředky odsouhlasit jako tzv. zmařenou investici. Přitom jde v zásadě o to, že spotřební družstvo chce již léta získat do svého majetku pozemek pod nákupním střediskem, ale není přitom ochotno akceptovat naše podmínky.Výměna řidičských průkazů

Z odboru dopravy Městského úřadu v Tišnově nám neustále chodí upozornění na výměnu řidičských průkazů, které přestanou platit ke konci tohoto roku (podrobně - viz. minulé číslo zpravodaje). V Doubravníku je stále ještě téměř třicet občanů, kterých se tato výměna týká. Všem těmto doporučujeme, aby s výměnou řidičského průkazu nečekali na poslední chvíli.Odpady


Zdeněk ŠikulaVzpomínka

V měsíci srpnu a říjnu 2013 jsme se naposledy rozloučili

  • s panem Antonínem Navrátilem
  • s paní Emilií Šikulovou
  • s paní Růženou Světničkovou
  • s panem Františkem Bukalem

Čest jejich památce!


Marie NěmcováCelý článek | přečteno 1.699 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2022