all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 31.03. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
27/03/23 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.3
27/03/23 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
27/03/23 Úřední deska
- Obecně závazná vy...

Krátké zprávy:
    dnes  České dráhy a.s.
- Výluky
    dnes  Charita Tišnov
- Klub Čas
    dnes  IDS JMK
- Informace IDS JMK
Celý přehled   [20]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení č.ZM-34/2014

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Informace z úřadu

01.07.2014

Plnění plánu obnovy

V únoru roku 2012 schválilo Zastupitelstvo městyse Doubravník strategický dokument "Program obnovy městyse Doubravník 2012 - 2014". Nyní, po více jak dvou letech od schválení tohoto dokumentu jsme pro Vás připravili krátký přehled o jeho plnění.

Akce jsou hodnoceny v pořadí, ve kterém byly uvedeny v programu:


Kanalizace a vodovod Horní Rakovec

Stavba realizována v roce 2013, kolaudační souhlas vydán 27. února 2014, nyní probíhá závěrečné vyhodnocení akce ve vztahu k poskytovatelům dotací (Jihomoravský kraj a Ministerstvo zemědělství ČR). Mimo tuto akci byly navíc z prostředků městyse zainvestovány a realizovány vodovodní a kanalizační přípojky. Dodavatelem stavby byla společnost Mertastav Předklášteří (dle výsledků výběrového řízení), finální úpravu vozovky provedla v rámci subdodávky a. s. Strabag. Náklady na kanalizaci dosáhly částky 10.221.161,- Kč, z toho 387.060,- Kč přípojky z rozpočtu městyse, dotace JMK 5.000.000,- Kč, dotace MZe 1.744.227,- Kč a zbytek vlastní zdroje. Vodovod stál celkem 3.104.152,- Kč, za přípojky uhradil městys 214.860- Kč, dotace z JMK činila 1 mil. Kč a z MZE 492.807,- Kč - doplatek do celkové ceny byl realizován opět z vlastních zdrojů městyse.


Výměna oken v základní škole

V základní škole bylo v roce 2013 vyměněno všech 29 oken v uliční části budovy - zde byla dodána okna dřevěná s ohledem na existenci městské památkové zóny, ve dvorním traktu byla okna a vstupní dveře vyměněny za plastová. Dodavatelem byla firma PKS Žďár nad Sázavou (dle výsledků výběrového řízení). Celkové náklady dosáhly 643.831,- Kč, z toho 150 tis. Kč činila dotace z Jihomoravského kraje.


II. etapa místní komunikace D 13 - nad bývalým zahradnictvím

Na stavbu jsou vydána celkem 3 stavební povolení, v roce 2013 se zrealizovalo prodloužení STL plynovodu, tato část stavby byla zkolaudována a předána (prodána) provozovateli - RWE GasNet, spol. s r. o. Zakázku zhotovila společnost Mertastav Předklášteří na základě objednávky (cena do 200 tis. Kč bez DPH). V letošním roce bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, kterým bude společnost COLAS CZ. Celá akce by měla být dokončena v září 2014 a náklady dosáhnou výše 1.259.850,- Kč


Dětské hřiště v areálu bývalého kravína

Dětské hřiště bylo realizováno v roce 2012; výstavbu provedla firma Tewiko, oplocení a povrch hřiště zajistil městys vlastními pracovníky. V letech 2012 - 2013 byla postavena nová kamenná zeď směrem od hřiště k potoku Rakovec. Náklady na zbudování hřiště činily 267.053,- Kč, oplocení a další svémocně prováděné práce 33.525,- Kč a opěrná zídka 91.973,- Kč v roce 2012 a 110.779,- Kč v roce 2013


Zprovoznění kašny na náměstí

Kašna byla v letech 2012 - 2013 zrestaurována, práce provedla firma Marston Brno; náklady činily 339.600,- Kč, z toho podpora Jihomoravského kraje 300 tis. Kč. Nyní zbývá dokončit vodní hospodářství kašny, elektropřípojku, přípojku vody. Na vše je třeba nejprve zpracovat projektovou dokumentaci a získat potřebná povolení.


Chodník ke hřišti "Za mlýnem"

Na akci je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. V letošním roce se během nejbližší doby předpokládá vyhlášení výběrového řízení a realizace samotných stavebních prací v termínu září - říjen. Předběžná cenová kalkulace na tuto stavbu činí cca 1,5 mil. Kč.


Obnova drobných sakrálních staveb

V roce 2012 byla dokončena oprava střechy kaple na Křížovicích s finanční pomocí DSO Mikroregion Penštejn; jinak nebyly žádné opravy tohoto charakteru realizovány. V roce 2012 městys neúspěšně žádal o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.


Kompostárna

V roce 2013 obdržel městys na tuto akci dotaci ze Státního fondu ŽP ve výši 966.600,- Kč. Z dotace bylo zakoupeno strojní vybavení kompostárny (částečné) a to traktor a překopávač kompostu, celkem za 1.343.171,- Kč. Samotná kompostárna bude zřízena v místě bývalé skládky domovního odpadu a je třeba ji ještě dovybavit potřebnou technikou, zejména se jedná o štěpkovač, čelní nakladač k traktoru a vibrační síto na kompost.


Sběrný dvůr odpadů za nákupním střediskem

Podobně jako na kompostárnu i na sběrný dvůr obdržel městys dotaci ze SFŽP, akce je stavebně dokončená, dodavatelem stavby byla dle výsledků výběrového řízení společnost Strabag. Zbývá tedy stavbu zkolaudovat a sběrný dvůr může začít sloužit veřejnosti (viz. dále) Celkové náklady stavby dosáhly částky 3.584.384,- Kč, dotace ze SFŽP činí 1.704.240,- Kč.


Odbourání části bývalého kravína

Akce je projekčně připravena, ale dle rozhodnutí rady nebude po zhodnocení priorit zatím realizována. Zbourány byly trosky bývalých farských chlévů, a jak bylo popsáno výše, staví se opěrné zídky, chystá se i oprava zdi mezi areálem bývalého kravína a farskou zahradou. A je třeba zvážit, jaké bude vlastně využití celého prostranství v budoucnu.


Rekonstrukce veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení bylo nově zbudováno na Prudké, na cestě za nádražím a v Sutinách v celkové výši 78.434,- Kč. Obnovilo se částečně i veřejné osvětlení v Luhačovicích. Rekonstrukce a opravy probíhají postupně v závislosti na volných finančních prostředcích, ještě v letošním roce proběhne audit veřejného osvětlení v celé obci, na základě kterého bude možno žádat o finanční podporu.


Oprava hřbitovní zdi.

Akce byla realizována v letech 2012 - 2013 firmou p. Antonína Zadražila. Náklady dosáhly částky 214.184,- Kč.


Kanalizace Luhačovice a Vodovod Křížovice

Tyto dvě akce nebyly realizovány, zejména z důvodu nedostatku financí.


Územní plán městyse

Dokončen v roce 2013 - zhotovitel Ing. arch. Miloslav Sohr, Ph.D. Pořízení nového územního plánu stálo celkem 390 tis. Kč, z toho 135 tis. Kč činila dotace Jihomoravského kraje.

Za roky 2012 - 2014 byly a jsou dokončovány akce investičního charakteru v celkovém finančním objemu 23.380.000,- Kč. Z této částky je 11.493.000,- Kč hrazeno z dotací, které městys získal od Jihomoravského kraje, Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí České republiky (v posledních dnech se podařilo získat z fondu další, téměř dvoumilionovou dotaci na pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu).Volby do E.P. konané ve dnech 23. - 24.5. 2014

Výsledky hlasování za volební okrsek č. 1 - Doubravník:

Počet voličů: 651
Odevzdaných hlasů: 142
Počet platných hlasů: 142
Volební účast: 21,81%

V následující tabulce jsou strany a hnutí seřazeny dle počtu platných hlasů, v případě jejich rovnosti potom dle vylosovaných čísel (subjekty zde neuvedené nezískaly žádný hlas):

pořadínázev strany, hnutípočet hlasů%
1Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová3625,35
2Česká strana sociálně demokratická2719,01
3Komunistická strana Čech a Moravy1913,38
4ANO 20111510,56
5Koalice TOP 09 a STAN149,85
6Česká pirátská strana85,63
7Strana zelených53,52
8Občanská demokratická strana42,81
9Strana svobodných občanů42,81
10Klub angažovaných nestraníků21,40
11LEV 21 - Národní socialisté21,40
12Česká strana regionů21,40
13Koalice SP a NO!10,70
14Ne Bruselu-Národní demokracie10,70
15Strana zdravého rozumu NECHCEME EURO10,70
16Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury10,70Nakládání s odpady

V obci byly přidány dva kontejnery na svoz bioodpadů (pod sokolovnou a na ulici) a jsou nyní sváženy dvakrát týdně, t.j. v pondělí a ve čtvrtek. Kapacita těchto kontejnerů by tedy měla být již dostatečná.

Naproti budově bývalého Svazarmu je nově umístěn kontejner na sběr použitého textilu. Textil je zde možno odkládat zabalený a samozřejmě suchý. Kontejner bude pravidelně vyvážen a po zprovoznění sběrného dvora bude přemístěn tam. Tento sběr je organizován ve spolupráci s Charitou Brno; jestli se ještě vrátíme k tradičnímu a již zažitému sběru textilu s Diakonií Broumov se ukáže až podle zájmu občanů. Asi není třeba připomínat, že do kontejneru patří pouze věci, pro které je určen a je to na něm poměrně výrazně uvedeno.

Za nákupním střediskem je vybudován nový sběrný dvůr. Otevřen bude po dořešení několika málo administrativních záležitostí a po kolaudaci (předpokládáme v průběhu srpna až září t.r.). Odpad do něj budou moci zdarma odvážet občané s trvalým pobytem v Doubravníku či Křížovicích a ti, kteří v naší obci vlastní nemovitosti určené k bydlení či rekreaci. Ve sběrném dvoře bude možné likvidovat celou škálu odpadů. Jsou zde: kontejner na starý papír (který nahradí stávající prostory za školou) na železný šrot (místo dvou kontejnerů u řeky, které se odvezou), na sběr bioodpadů, větví, zbytků dřevní hmoty, dále na plasty, sklo a velkoobjemový odpad.

Zde je nutno připomenout, že nadále platí, že když někdo prodává, kupuje či rekonstruuje nemovitost, musí si kontejner objednat vlastní a není možné vozit tuny velkoobjemového odpadu do sběrného dvora. Dále bude ve sběrném dvoře organizován zpětný odběr elektrozařízení všeho druhu a bude zde možno do zvláštního uzavřeného kontejneru odložit i odpad nebezpečný (vyjma odpadů, které jsou klasifikovány jako zvlášť nebezpečné).

Ve sběrném dvoře nebude možno odkládat stavební odpad, střešní krytinu a stavební suť, dále pak použité léky a léčiva.

Otevírací doba sběrného dvora bude pro veřejnost stanovena zatím na dva dny v týdnu (středa a sobota, vždy odpoledne).Tržní řád

Rada městyse Doubravník rozhodla na své schůzi dne 7. května 2014 vydat nařízení č. 1/2014 , Tržní řád. Toto nařízení upravuje možnosti prodávat zboží a poskytovat služby na vymezených místech mimo zkolaudované provozovny k těmto účelům určené, místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb včetně určení provozní doby a třeba vybavenost těchto míst a povinnosti prodejců.

Zejména však tento Tržní řád na celém katastrálním území Doubravník a Křížovice zakazuje tzv. podomní prodej zboží a podomní nabídky služeb. Jedinou výjimkou je v tomto ohledu nabízení kominických služeb, které tato norma připouští. V praxi to znamená, že pokud nastane případ, že někdo předem neohlášený zazvoní u vašeho domu a nabízí Vám ke koupi jakékoliv zboží, či službu, jednoznačně se dopouští přestupku proti tomuto nařízení.

Takového prodejce je třeba na tuto skutečnost nejprve důrazně upozornit, a pokud nebude chtít toto upozornění respektovat, kontaktovat Policii ČR.


Zdeněk ŠikulaVzpomínka

V měsících dubnu a květnu 2014 jsme se naposledy rozloučili

  • s panem Jaroslavem Cimbálníkem
  • s panem Jiřím Šikolou
  • s panem Václavem Starým
  • s paní Julií Sedláčkovou

Čest jejich památce!


Marie NěmcováCelý článek | přečteno 1.736 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023