all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 07.06. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
31/05/23 Úřední deska
- Návrh závěrečného...
26/05/23 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5
21/05/23 Fotogalerie
- Chroust obecný

Krátké zprávy:
    včera  Školní jídelna
- Jídelní lístek od 12.06…
30/05/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 05.06…
10/05/23 Obec Skalička
- Cyklistické závody
Celý přehled   [7]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Anglický čtenář v Doubravníku [12]

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Informace z úřadu

22.12.2014

Vážení spoluobčané,

chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili letošních komunálních voleb. Tím, že jste přišli k volbám, dali jste tak najevo, že chcete mít vliv na dění v našem městysi a že věříte, že jej mít můžete. Děkuji Vám i zastupitelům za důvěru, kterou jste mně a mým kolegům radním projevili. Vím, že ne každý je spokojený s výsledky voleb, ale doufám, že většina z Vás bude s naší prací spokojena.

Složení Rady městyse a vedení je z většiny nové. Na tomto místě bych chtěla poděkovat odstupujícímu starostovi panu Zdeňku Kundratovi, za jeho dlouholetou práci pro městys Doubravník. Rovněž mu děkuji za dobré předání agendy. Společně se zaměstnanci úřadu městyse přispěl k co možná nejplynulejšímu předání úřadu.

V nastávajícím období budeme pokračovat v rozpracovaných projektech a dále v naplňování Programu rozvoje městyse Doubravník pro další období. Tento program bude sestaven v lednu 2015 na základě podnětů podaných na zasedání Zastupitelstva městyse 18. 12. 2014 všemi Vašimi zastupiteli i Vámi. Kdo jste nestihli podat svůj návrh na obsah Programu, můžete je dodat ještě do konce roku - emailem na adresu městyse nebo osobně.

Protože naše rozhodování chceme směřovat ku prospěchu Vás všech, rádi bychom se včas dozvěděli Vaše přání, potřeby, názory, připomínky nebo i stížnosti. A protože všechna naše rozhodnutí nebudou moci vyhovovat všem nebo důvody rozhodnutí nebudou zřejmé, chceme odpovídat na Vaše dotazy, týkajících se našich rozhodnutí. Způsobů jak se nás ptát je hned několik. Osobně na úřadě městyse. Ptát se můžete mě nebo zastupitelů, kdekoli se s námi potkáte. Dále můžete posílat svoje dotazy na emailovou adresu městyse, moji nebo emailovou adresu zastupitelů (uvedenou na webových stránkách městyse). Nově budete mít možnost psát nám prostřednictvím svého facebookového účtu. Na zasedání Rady městyse 4. 12. jsme se rozhodli zřídit oficiální stránku našeho městyse na sociální síti Facebook.com, kterou možná již někteří z Vás navštívili.

Přeji Vám radostné a pokojné svátky vánoční a zvu Vás všechny 31. prosince ve 20:00 hodin na společné rozloučení se starým rokem 2014 na našem náměstí.


Barbora ŠenkyříkováVýbory a komise

Po komunálních volbách byly ustanoveny nové výbory a komise. Kontrolní a finanční výbor musí být zřízeny zastupitelstvem vždy, dle zákona o obcích. Komise jsou poradními orgány rady městyse a je na jejím rozhodnutí, jaké komise zřídí. Dle rozhodnutí rady byly ustaveny tři komise, a to komise výstavby a životního prostředí, komise kultury, mládeže a sportu a komise sociální a zdravotní.Co nepatří do kanalizace

Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem na prostředí a život kolem nás. S její ochranou by měl každý z nás ale začít především sám u sebe. Je to velmi jednoduché, jen je třeba se trochu nad svým jednáním zamyslet.

Všechno má svůj řád - tedy i kanalizace

Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností a firem. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod - tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí. Podmínky pro vypouštění odpadních vod jsou stanoveny na základě možností a schopností Čistírny odpadních vod Doubravník odpadní vodu vyčistit a plnit předepsané limity při vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu řeky Svratky.

Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:

Záchodová mísa není odpadkový koš

Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná. Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů, a to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v nemovitosti napáchat je snad každému zcela zřejmé. Skutečností je, že používání drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno.

Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokážou zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech také jako součást odpadu zlikvidovat.

Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky. Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá.

Kam tedy s odpadem?

K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme nádoby na tuhý domovní odpad - popelnice. Po svozu je odpad spálen v moderní brněnské spalovně, kde dochází k jeho likvidaci při teplotách dosahujících 1000°C. Odpad hoří sám bez přidání paliva. Získané teplo vyrábí páru, která je dodávána do systému vytápění města Brna a pokrývá spotřebu pro cca 16 tisíc obyvatel.

Tuky z domácností, ale i motorové oleje, po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a odevzdáme ve sběrném dvoře, kde následně zajistí jejich odbornou likvidaci. Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev - vždy odevzdáme do sběrného dvora. Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob k tomu určeným.

Uvědomme si, že odpady nejsou totéž co odpadní vody.

Opakovaně si připomínejme, že "voda je život". Myslíme však vždy tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být život kvalitní a zdravý. Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí.


Za použití materiálu a. s. BVK
Zdeněk ŠikulaSbor pro občanské záležitosti 2014

Letos jsme ve Sboru pro občanské záležitosti při Úřadu městyse Doubravník uskutečnili deset společenských akcí, rozložených do téměř všech měsíců v roce.

V lednu se naše spoluobčanka dožila 85 let a v únoru oslavil devadesátiny jeden spoluobčan. V nejkratším měsíci roku jsme také navštívili manžele, kteří před 50 lety uzavřeli sňatek na matrice v Doubravníku.

Květen a červen jsou tradičně věnovány dětem - našim nejmladším občánkům. Přivítali jsme do svazku obce 11 dětí, narozených v roce 2013. Ze školy a ze školky odcházejí vždy v červnu nejstarší ročníky, aby se od nového školního roku zařadily do dalšího stupně vzdělávání. Z mateřské školy tak odešlo do 1. třídy ve školách v Doubravníku, v Nedvědici, v Olší u Tišnova a v Dolních Loučkách celkem 20 dětí, ze základní školy postoupilo z pátého ročníku 6 žáků do škol v Nedvědici nebo v Tišnově. Vítání dětí a rozloučení s mateřskou školou se koná na Koldově vile vždy s krátkým kulturním programem, který nacvičují děti ve školce. Loučení s páťáky letos proběhlo ve škole, kde jsme shlédli časosběrný dokument o průběhu školní docházky 5 rozesmátých děvčat a 1 veselého kluka pod vedením svědomité učitelky Ivy Rösslerové od první do páté třídy. Poté pan starosta pasoval absolventy doubravnické školy na "žáky vyššího stupně". V červnu jsme ještě blahopřáli doubravnickému rodákovi k osmdesátinám.

Na podzim nás v září přijali manželé, kteří taktéž oslavili 50 let společného života. V říjnu se dožil náš "nejváženější" občan úctyhodných 95. let.

Všechny tyto návštěvy a akce proběhly ve slavnostní atmosféře a přátelském duchu za přítomnosti pana starosty a členky SPOZ.

V měsíci prosinci navštívíme - již s paní starostkou - dvě jubilantky: osmdesátiletou a devadesátiletou.

Všem "nejmenovaným" oslavencům ještě jednou přejeme osobní pohodu, klid a hlavně dobré zdraví do dalších let.


Za SPOZ: Alena ŠikulováVzpomínka

V měsíci říjnu 2014 jsme se naposledy rozloučili s naší spoluobčankou,

  • paní Vlastou Tesařovou.

Čest její památce!


Marie NěmcováCelý článek | přečteno 2.000 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023