all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 21.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
19/06/24 Úřední deska
- Oznámení o přerušení
18/06/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- Otevírací doba
- Drůbežárna Prace
- Prodej zeleniny
- Zájezd do Strážnice
- pošta Partner Dou...

Krátké zprávy:
    včera  Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
18/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 01.07…
17/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 24.06…
Celý přehled   [14]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Informace pro občany

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Lesní cesty

01.08.2017

Katastrální území městyse Doubravník je velmi svažité. Zvláště stráně k řece Svratce jako je Vinohrad, Dubiny a protější Pasíčka, jsou velmi prudké. Tyto celky jsou ve značné míře zalesněny a chceme-li se dostat k těmto lesům co nejblíže, musíme využít nějaké přibližovací komunikace. Stezky, úvozu, pěšiny nebo svážnice - zkrátka "lesní cesty".

Než se ale někam konkrétně vypravíme, a to je jasné, neb o prázdninách se hodně cestuje, zmíním zde citaci z obecní kroniky, abych vás uvedl do patřičného obrazu.

"Těžba dřeva byla vždy velkým problémem a s ještě většími potížemi se setkávali zemědělci při stahování a odvážení dřeva. Tato práce se vykonávala v období, kdy se s potahy v polích nepracovalo - v pozdním podzimu, v zimě a v předjaří, pokud nebylo mnoho sněhu. "Hamburáky" a "dolovinu" stahovali k cestám, kam bylo možno se dostat selskými povozy. Zde se potom dřevo nakládalo a vozilo na nádraží, kde se překládalo do železničních vagonů.

Svoz dřeva prováděli nejzkušenější zemědělci za pomoci různých brzdících zařízení. Lesní cesty byly po velkých deštích a bouřkách velmi často strhány a někdy i odneseny do údolí. Velmi si každý zemědělec oddechl, když byl na pevné cestě v údolí - říkávali to není práce, to je rasovina.

Nyní prakticky již v obci koně nejsou, kteří by mohli takovou práci vykonávat a proto státní lesy musí řešit svoz a stahování dřeva zcela novým způsobem. Musí vybudovat ve stráních 6 m široké lesní cesty, aby do lesů mohly zajet nákladní vozy a jiné strojní zařízení na stahování a nakládání dřeva nebo na jinou manipulaci s ním. Budování cest v těchto stráních není lehkou prací i když je prováděno těžkými stavebními stroji po vrstevnicích. Pod cestami je nutno zbudovat propustě na odvod vody z příkopů, místy cesty zpevňovat. Po vybudování cest bude možno všechno dřevo přiblížit pomocí strojů, strojním zařízením ho naložit a pomocí velkých nákladních aut bez překládání ho odvézt až na určené místo.

Všechny práce vykonávají stroje: od skácení motorovou pilou, odvětvení - rovněž motorovou pilou, přiblížení dřeva a naložení - vše vykonávají stroje. Kolik to bylo těžké ruční práce!"


Píše v roce 1985 kronikář Jiří Veselý na str. 182Od zmíněné doby uteklo více jak 30 let. Není divu, že stav lesních cest, které byly tehdy nově zřízeny už není odpovídající a mnohde opravdu tristní. Navíc digitalizace katastrálních map odhalila některé zajímavé skutečnosti, které bylo třeba na žádost majitelů dotčených pozemků neodkladně řešit. Takže...

Takže z toho důvodu byly všechny cesty v majetku městyse podrobeny revizi, kterou provedla "Komise výstavby a životního prostředí". Stanovily se priority a po vyčlenění finančních prostředků byly zahájeny práce na opravě nebo obnovení, případně přeložení jednotlivých úseků. Jako první se dočkala opravy svážní cesta v lesním oddělení 102B což je severovýchodní expozice Vinohradu ze strany od Bělče. V roce 2016 byla po etapách obnovena cesta vedoucí přes Cigány na Zábozinčí a odtud podél žlebu Zmolského potoka až k jeho vyústění za řadovou zástavbou na Horním Rakovci.

Letošní předjaří - tedy roku 2017, což máme ještě v dobré paměti, pak bylo započato s pracemi v severozápadní části doubravnického katastru - na Záhumí.Přístupové cesty na Záhumí, Brzoňov, Příhony
nejvyšší priorita

Na obrázku výše je červenou barvou zvýrazněna trasa, která se nyní opravovala jako první, přičemž v úseku "Na cimbále" (na obr. červený úsek úplně vlevo) bylo nutno cestu přeložit ze soukromého pozemku zpět do obecního lesa. Toto řešení si vyžádalo těžební zásah v okrajovém porostním pásu v těsném sousedství elektrického vedení. Na začátku března zde bylo poraženo 30 vzrostlých modřínů (Larix decidua).rozměřená MD kulatina připravená k odvozu

Vymanipulovaná kulatina v objemu 21m³ b.k., byla odvezena vyvážecí soupravou do Sutin k areálu ČOV, na pořez mobilní pilou. Řezivo bude použito v rámci hospodaření městyse.

Ihned po těžbě dříví, která musela proběhnout co nejdříve kvůli jarní míze, bylo přistoupeno k prořezání zarostlé cesty v sousedství pozemků pana Jambora, kde vede zelená turistická značka. Nejnáročnější pak bylo znovuobnovení profilu zaniklé cesty na Příhony, která kopíruje farní pozemky ležící vlevo nad vysokou mezí a z druhé strany k ní těsně přiléhají soukromé pozemky chatařů. Podívejte se na další obrázek.původní cesta na Příhony - hrubá skrývka

Ve stísněných podmínkách zde byl nasazen i štěpkovač klestu a vyřezaná hmota okamžitě drcena na místě aby byl umožněn bezproblémový další postup. Potom již mohl nastoupit bagr na finální úpravy. Nerovnosti byly vyloženy recyklátem z rozdrcené stavební suti a povrch zhutněn po celé délce vibračním válem. Na vhodných místech byly instalovány kovové svodnice dešťové vody.příčná kovová svodnice

A protože se jako dobří hospodáři snažíme vodu v maximální míře udržet v krajině, odvádíme ji po zpomalení rychlosti do vsakovacích nádrží. První se nachází nedaleko skalky na Krchůvku.svedení vody do vsakovací nádrže

Poslední v řadě, s podobnou a navíc mikroklimatickou funkcí, bylo lesní jezírko na konci cesty k Příhonům, které vzniklo citlivou úpravou stávajícího mokřadu. Ono je tomu totiž tak, že především obojživelníci, plazi, drobná zvěř i mnoho užitečného hmyzu jako např. včely a také ptáci se musí mít v krajině kde napít. Jinak nenávratně mizí. Druhá věc je, že někteří lidé mají takovou hrůzu z komářího bodnutí, že jezírko bylo hned v zárodku vypuštěno prokopáním hráze. Inu dějí se takové věci. Bohužel...lesní jezírko - vzpomínková fotografie

V závěru této reportáže z oblasti lesních cest bych chtěl poděkovat všem zúčastněným. Ať už pracovníkům, kteří fyzicky přiložili ruku k dílu, ale i poradcům z řad místních občanů a fundovaným odborníkům z akademické půdy za cenné rady při navrhování projektu. Opět se potvrdilo, že v Doubravníku (a na Křížovicích) se "stále něco děje" a zdá se že v mnohém se dobře děje. Nebo snad ne?

A jako úplné post scriptum ještě upozornění řidičům. Cesta je zejména v prvním úseku nad Krchůvkem dosti svažitá s nepřehlednými zatáčkami, kde není možné vyhnout protijedoucímu vozidlu. Navíc je zde po provedených úpravách zvýšený pohyb chodců i s dětmi (zelená turistická značka), takže prosím vás, opravdu dbejte náležité opatrnosti.


Petr KoukalCelý článek | přečteno 5.044 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024