all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 31.03. 2020 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
17/03/20 Úřední deska
- Rozhodnutí o nařízení...
16/03/20 Současnost
- Úřad městyse Doub...
16/03/20 Úřední deska
- Omezení úředních hodin

Krátké zprávy:
26/03/20 Restaurace u S..
- Obědové menu
24/03/20 Pošta Partner
- Změna otevírací doby
23/03/20 sijemerousky.cz
- Koordinace šití roušek
Celý přehled   [19]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  04/2019

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
01/2020 ve formátu *.pdf

Možná vám uniklo:
- Doubrcykl 2009

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse

Kalendář městyse
verze pro tisk   [1]  [2]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-27/2017 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  23. listopadu 2017

Přítomno: 11, od 18:20 hod 12 zastupitelů
Omluveni: Olga Jelínková, Petr Menšík, Ing. Petr Sedláček


Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  1. Zprávu o hospodaření městyse Doubravník k 09/2017.

    Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

  2. Zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse k 09/2017

    Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

  3. nákup dřevěné mostní lávky nacházející se na pozemcích parc. č. 1824 a 1832 v katastrálním území Doubravník od Brněnských papíren, s. p. v likvidaci za odhadní cenu 38.700,- Kč, schvaluje předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.

    Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

  4. přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH Doubravník ve výši 23.186,- Kč.

    Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  5. přijetí neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje ve výši 33.000,- Kč na výsadbu ovocných stromů

    Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  6. Rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy zápisu ze zasedání.

    Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

    Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  8. Ceník služeb městyse Doubravník na rok 2018 dle přílohy zápisu ze zasedání.

    Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  9. nákup pozemků parc. č. 1829 o výměře 1.783m² a parc. č. 1830 o výměře 624m² v katastrálním území Doubravník za cenu 21 Kč/m².

    Hlasováni: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  10. Územní studii Doubravník - JIH dle přílohy zápisu ze zasedání.

    Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  11. Provozní řád ČOV a jednotné stokové sítě v Doubravníku.

    Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • Plán inventarizace městyse Doubravník k provádění inventarizace majetku za rok 2017
  • kanalizační řád ČOV a stokové sítě v Doubravníku.
  • Protokol o provedení kontroly zaměřené na vedení matričních knih a sbírek listin
  • Zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstvaV Doubravníku, 30. listopadu 2017


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta


Celý článek | přečteno 578 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2020