all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 21.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
19/06/24 Úřední deska
- Oznámení o přerušení
18/06/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- Prodej zeleniny
- Zájezd do Strážnice
- pošta Partner Dou...
- pošta Partner
- Zvířátkový les

Krátké zprávy:
    včera  Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
18/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 01.07…
17/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 24.06…
Celý přehled   [14]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- SPOZ

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-7/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  13. června 2019


Přítomno: 9, od 18:15 hod 11 členů zastupitelstva

Omluveni: Petr Šibor, Olga Jelínková, Ing. Vít Hertl, Jiří FabiánUsnesení č. ZM-7/2019-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Vlastimila Lahodu a Ing. Miroslava Truhláře.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 26 tis. Kč na akci Kulturní akce v Doubravníku v rámci projektu Slavností Pernštejnského panství 2019 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přijetí dotace na pořízení výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku SDH Doubravník ve výši 58 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje příspěvek Městyse Doubravník ve výši 66 tis. ke spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov na rok 2019 a pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup pozemku parc. č. 459/3 o výměře 373 m² a pozemku parc. č. 460/32 o výměře 706 m² v katastrálním území Doubravník dle přiloženého geometrického plánu(............)

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu pozemků v katastrálním území Doubravník parc. č. 447/3 (............) a parc. č. 461/9 (v majetku Městyse Doubravník) s dokoupením rozdílu výměr ve výši 25 m² (............).

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu pozemků v katastrálním území Doubravník parc. č. 460/29 (v majetku Městyse Doubravník) a parc. č. 460/30 (............) s doprodejem rozdílu výměr ve výši 15 (............).

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej pozemku parc. č. 389/22 o výměře 821 m² v katastrálním území Doubravník manželům (............) za podmínek uvedených v usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje změnu Územní studie lokality Doubravník - jih dle přiloženého návrhu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0


V Doubravníku, 21. června 2019................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse


Celý článek | přečteno 1.553 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024