all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 22.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
20/06/24 Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
19/06/24 Úřední deska
- Oznámení o přerušení
18/06/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- Otevírací doba
- Drůbežárna Prace
- Prodej zeleniny
- Zájezd do Strážnice
- pošta Partner Dou...

Krátké zprávy:
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
18/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 01.07…
17/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 24.06…
Celý přehled   [13]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Místní poplatky v roce 2024

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

O opravě silnice na Skalku a jiném

24.12.2019

V průběhu letošního léta začala oprava komunikace na Skalku. Dle pasportu stavu komunikací městyse Doubravníka, který sestavila v roce 2015 Komise výstavby a životního prostředí, byla současně s částí komunikace směrem k ČOV stanovena jako prioritní pro opravu vzhledem ke stavu povrchu a její funkci.

Jedná se o místní komunikaci označenou MK č. C 4, jednopruhovou obousměrnou. Začíná křižovatkou u budovy bývalého Svazarmu a pokračuje směrem k Bozince, kde za domem č. 67, kde opouští obydlené území a přechází do lesní cesty. Je součástí centra městyse a samozřejmě má vliv na vzhled a funkčnost obce a městské památkové zóny. 

Komunikace k ČOV byla opravena v roce 2016 tedy dříve, protože její oprava nevyžadovala stavební řízení. Mezitím byla zahájena projektová příprava opravy komunikace na Skalku. Projekt byl rozdělen na dvě části. Obnova spodní části v centru spočívala v obnově vozovky bez konstrukčních vrstev, u které postačovalo stavební řízení. Při projektové přípravě druhé části - od rodinného domu č.p. 68 na Skalku - bylo zjištěno, že skutečná cesta neodpovídá hranicím cesty vyznačené v katastru a některé části dokonce nebyly ani ve vlastnictví městyse. A tedy pro realizaci bylo třeba vykoupit pozemky pod komunikací, které nebyly ve vlastnictví městyse a připravit vše pro územní řízení i stavební povolení. 

Na podobu komunikace vznesly nároky i dotčené organizace a bylo třeba, vzhledem k existující situaci, hledat řešení. Například Policie ČR měla dle normy požadavek na minimální šířku komunikace. V některých místech jsme i při využití veškerého prostoru nebyli schopni umístit komunikaci o šířce alespoň 3 m, dále podélný sklon komunikace dle normy požadovali max. 15°. Vzhledem k tomu, že žijeme ve velmi strmém terénu a jelikož si příroda, když tvořila doubravnický "kaňon", nezjistila aktuální české normy, sklon se reálně blíží i ke 20°. I toto bylo třeba ze strany úřadů přijmout a najít cestu k povolení. Vážíme si jejich snahy a pomoci. Projekt bylo třeba přizpůsobit i v dalších detailech požadavkům norem a zákonů. V průběhu přípravy stavebního povolení se až pětkrát změnil stavební referent, který měl stavbu na starosti a zhruba v polovině i stavební zákon. To mělo za následek i nové řízení pro první etapu, pro druhou etapu řízení probíhalo. Po novelizaci nebyla pro referenty na stavebních úřadech vládou vydána žádná metodika ještě několik měsíců po zahájení účinnosti nového zákona, a tedy některá rozhodnutí nemohla být vydána, protože neměla stanovenou formu. Byl to celorepublikový kolaps stavebních úřadů. Nakonec jsme stavební povolení získali.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele - zakázka malého rozsahu. Z této soutěže vyšla vítězně firma Colas CZ, a.s.

Vzhledem ke skalnatému podloží pod cestou byly v minulosti v úseku na Skalce uloženy sítě velice mělce, a navíc do společného výkopu bez jakýchkoli potřebných odstupů, voda ve větších mrazech zamrzala. A tak bylo rozhodnuto vyměnit vodovod tak, aby potrubí bylo uloženo do potřebné hloubky a s bezpečným odstupem od ostatních sítí o průměru DN90 až po Světničkův dům. Zakázka byla rozšířena o tuto výměnu a vzhledem k tomu posunut i termín zhotovení. Subdodávku prováděla firma Reistav CZ, a.s. Následně bylo zjištěno, že materiál potrubí u Svazarmu je na konci své životnosti a navíc křehký, kde při jakékoli manipulaci, opravě či navrtávání by hrozilo nekontrolovatelné praskání. V tomto stavu pokrýt vozovku novým povrchem by bylo značně neprozíravé. Tedy projekt byl dále rozšířen o výměnu vodovodu tam, kde se měnila kompletní konstrukce vozovky. Potrubí bylo třeba napojit na stávající vodovod v místech, kde přechází potok Rakovec - u Baxů směrem k Novotným. Bohužel potrubí se ani v nejbližším okolí místa, zaměřeného dle výkresu naší vodovodní sítě, nevyskytovalo a bylo třeba je hledat. Po sondách v cestě bylo nalezeno až u Světničků, tedy celý úsek vedl korytem potoka. Přepojení bylo provedeno. Bohužel po zapojení a natlakování se staré potrubí v korytu rozvolnilo a voda začala unikat. Pracovníci ve spolupráci s provozovatelem doubravnického vodovodu BVK, a.s. okamžitě zastavili vodovod a vzhledem k tomu, že tento úsek je hlavním řadem Doubravníka do vodárny, bylo nezbytné provést rychlou opravu a zprovoznění. Situaci komplikovalo to, že potrubí bylo uloženo v silnostěnném ocelovém potrubí a rozpojení nebylo možno nalézt pouhým odkrytím, ale bylo třeba postupně odřezávat onu chráničku. Náročné bylo i sehnat v noci potřebné potrubí i se speciálními spojkami. Pracovníci obou firem pracovali přes celou noc a k ránu mohla být dodávka vody obnovena. V dalších dnech bylo položeno betonové chránění a zasypání. 

Dále ve výkopech bylo zjištěno, že optické kabely vedou pod vodovodním potrubím, což provozovatel vodovodu odmítal pro provoz převzít vzhledem k možnému ohrožení v místech napojení. A tak bylo třeba znovu odkrýt situaci, která neodpovídala normám a najít řešení únosné pro provozovatele optické sítě, provozovatele vodovodní sítě i městys. Až poté se mohlo přistoupit v obnově komunikace.

Pak už následovalo přepojení vodovodních přípojek zaměření komunikace, přepojení dvou kanalizačních přípojek, oprava dvou šachet, úprava poklopů šachet a povrchových armatur, položení obrubníků, zajištění konstrukčních vrstev vozovky, dláždění. V úseku na Skalce nemohla být použita vozovka z "balené" asfaltové vrstvy především z důvodu velkého sklonu vozovky, kde by při pokládání docházelo současně k trhání povrchu. A tak byla zvolena dlažba s povrchovou úpravou zdrsněnou, aby se zmenšilo riziko smyku na vozovce. Jak ukázala první letošní námraza, byla dlažba lepší volbou, protože nový povrch u Svazarmu byl znatelně kluzčí než dlažba na Skalce.

Kolem vozovky byly vyměněny všechny obrubníky, přidána vodící dlažba pro nevidomé do chodníku podél staveb, dodlážděny vjezdy. Některé drobné úpravy byly odloženy na jaro.

V křižovatce sjezdu ze Skalky a komunikace podél potoka bylo třeba vyrovnat terénní sklon a vytvořit alespoň nějakou zábranu v případě uklouznutí auta ze Skalky. Nebylo však lze tam umístit svodidla, protože by zabránila možnosti vjetí většího automobilu na Skalku. Současná zábrana byla nastavena tak, aby zadní část větších automobilů při vytáčení v křižovatce, byla nad zábranou. 

Při obnově nějakého místa je vždy prostor na úvahy o dalších potřebách, které spoluobčané v tomto místě mají. V průběhu výstavby jsem byla svědkem mnoha problémů s parkováním, a tak jsme se i my se stavební komisí zamysleli nad podněty občanů o rozšíření parkování v tomto místě. Podél komunikace na Skalce jsme nechali vybudovat pás, kde bude možno zaparkovat několik automobilů. Dále jsme se dohodli, že rozšíříme parkování u budovy Svazarmu. Protože však toto nebylo součástí povolení, řešení bude probíhat v průběhu následujícího roku. Je nezbytné, aby všichni obyvatelé primárně používali parkování v areálu svých domů. Při dnešní situaci, kdy v rodině má téměř každý člen svůj automobil, pochopitelně místo doma nestačí a některá auta je třeba nechávat na veřejných parkovacích místech a dodržovat pravidla parkování i bezpečného používání komunikace. Bohužel v případě, že se auto v tomto omezeném prostoru nevejde, bude třeba zaparkovat automobil jinde.

Další drobné úpravy v okolí budou provedeny na jaře příštího roku a poté bude komunikace předložena ke zkolaudování. 

Celkové náklady oprav dosahují 4 mil. Kč, z toho výměna vodovodu necelý 1 mil. Kč.

Na zdárné přípravě i průběhu se podíleli pracovníci našeho úřadu městyse, odbornou konzultaci poskytoval náš místostarosta Ing. Jiří Rous. Pozitivním přístupem přispěli také vlastníci pozemků, kteří při stanovování nových hranic komunikace vyšli městysi vstříc.

Věříme, že obnova této komunikace bude dobře sloužit vám obyvatelům i návštěvníkům a současně se tím zlepší i vzhled centra našeho městyse.

Pokud byste se chtěli ptát, co chystáme v dalším čase, dovolím si stručně uvést. Počátek příštího stavebního roku bychom měli zahájit optimalizací odtoku dešťových vod z ČOV, včetně měření odtoku a realizace srážení fosforu v čištěných vodách. V příštím roce by také měla pokračovat obnova dřevěné lávky na Prudké etapou obnovy horní dřevěné stavby. Od jara rovněž bude probíhat oprava věžiček střechy Závojského (Koldovy) vily, která byla z důvodu kapacitních odložena. Vila je v současnosti v řízení o prohlášení za kulturní památku.

V průběhu roku bychom rádi dokončili projektovou přípravu pro zasíťování Doubravník - Jih a navázali následně realizaci. Od začátku roku by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitelskou firmu projektové dokumentace Revitalizace areálu Za kostelem. Bude pokračovat příprava projektových dokumentací zahájených v předchozím čase.

Dále jsou připraveny další drobné akce, které se budou realizovat dle finančních možností městyse.

Všechny výše uvedené akce v souhrnu představují velké finanční náklady, které bude třeba zajistit. Pro část akcí jsou už finance připraveny ve schváleném rozpočtu, avšak pro některé bude třeba se pokusit zajistit financování prostřednictvím dotací a část z nich bude muset být realizována z úvěru.

Na závěr bych ráda uvedla rozhodnutí zastupitelstva přistoupit v roce 2020 ke zvýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Jednou ze základních potřeb, které městys zajišťuje, je i likvidace odpadu. Městys Doubravník má vytvořený komfortní systém shromažďování a likvidace odpadů zejména zásluhou mých předchůdců. Snažíme se jej optimalizovat. Napomáhat vám všem, abyste mohli, pokud možno, co nejvíce druhů odpadů odevzdat tam, kde bude buď využitý anebo likvidovaný způsobem co nejšetrnějším k našemu životnímu prostředí. Pro přehled níže uvádím příjmy a výdaje na likvidaci odpadů v našem městysi:


Rok2016201720182019 (k 30.11.)
Příjmy607 tis. Kč696 tis. Kč697 tis. Kč707 tis. Kč
Výdaje715 tis. Kč740 tis. Kč702 tis. Kč1059 tis. Kč


V uvedených výdajích nejsou vyčísleny náklady na svoz, který provádí naši pracovníci po obci. Z uvedeného je zřejmý nárůst nákladů v roce 2019, který odpovídá zvýšeným nákladům na netříděný odpad, zejména na skládkování velkoobjemového odpadu na 1t.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přistoupit ke zvýšení poplatku na 660 Kč za jednoho obyvatele. Věřím, že tento krok pochopíte. Bližší informace najdete v ceníku služeb přiloženým ke zpravodaji.

Poplatky za likvidaci nevytříděného odpadu budou stoupat i v následujících letech. Je to trend, který má za cíl nejen zrcadlit náklady, ale i vést lidi k třídění a následnému využití odpadního materiálu. Prvotně by mělo být naší snahou produkovat co nejméně odpadu, ať již využíváním každé věci, pokud možno v co nejdelším životním cyklu nebo pořizováním zboží z materiálu snadněji recyklovatelných nebo přírodně rozložitelných a dále třídit. Na straně městyse bude úkol optimalizovat náklady na likvidaci, systém shromažďování a hledat vhodné koncové zpracovatele odpadu. V některém z dalších čísel se budeme tomuto tématu věnovat v dalších podrobnostech.

Hledáme pisatele ortelu.

Čas od času musíme připustit změnu a někdy ne zcela dobrovolně. Pan Petr Sedláček pečlivě několik let sbíral a sepisoval prohřešky našeho berana, aby z nich později byl Doubravník při hodech osvobozen. Jeho postupně vršící se pracovní povinnosti nás sice vedou k hrdosti nad úspěchy našeho spoluobčana, avšak to znamená pro něho i celou rodinu velké zatížení a je třeba, aby šetřil síly. Z toho důvodu vyzýváme vás, kdo byste se rád ujal tvorby ortelu - přihlaste se nám prosím na úřadě.

Nezbývá než Petrovi poděkovat za jeho práci, ve které nechybělo vtipu a talentu a popřát hodně sil do všeho, co jej čeká.Barbora ŠenkyříkováCelý článek | přečteno 2.171 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024