all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 04.03. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
28/02/24 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
28/02/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
23/02/24 Úřední deska
- Akční plán zlepšo...

Mobilní rozhlas:
- Kamenictví Gal
- Místní knihovna
- Finanční úřad
- Prodej vína
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
01/03/24 Pardubický kraj
- Rok Vojtěcha z Pernštejna
01/03/24 Městys Nedv...
- Divadelní představení
01/03/24 Městys Nedv...
- Karneval na ledě
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Poměry v Doubravníku po třicetileté válce

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Obnova veřejného WC na Staré radnici

05.05.2022

Vážení přátelé,
V minulém roce od března do září proběhla obnova veřejných WC na Staré radnici. Není třeba příliš představovat akci. Myslím, že průběh i výsledek jste měli příležitost sledovat podrobně.Zahájení v březnu

Setkala jsem se s mnoha silnými připomínkami a dotazy. Připomínky jsem průběžně zvažovala. Na otázky většinou nebyla příležitost osobně odpovědět, činím tak nyní:Proč nebyla provedena rekonstrukce WC na Staré radnice v předchozím roce 2020, kdy byla z důvodu prevence uzavřena restaurace? Vždyť na to byl celý rok. Co jste dělali?

Ano, restaurace byly uzavřeny v březnu 2020 a byla to vhodná příležitost k této akci. Stejně tak byly uzavřeny i školy. A právě vedení naší školy ve spolupráci s naší stavební komisí byly v tomto směru pružnější a s myšlenkou rekonstrukce přišly dříve, než vzešel návrh na rekonstrukci WC na Staré radnici. V době, kdy bylo rozhodnuto radou městyse o provedení rekonstrukce sociálního zázemí ve škole, ještě vlastně ani myšlenka na rekonstrukci WC na Staré radnici nebyla formulována.

Ovšem ani se školou jsme nemohli začít okamžitě ze dne na den, protože v té době jsme měli za úkol dokončit kompletní rekonstrukci dalšího bytu v DPS a následně nás čekala rekonstrukce obtoku naší čistírny odpadních vod. Obtok, jak bylo zjištěno, nebyl v celé dosavadní životnosti ČOV nikdy funkční. Stavba byla sledována Inspekcí životního prostředí ČR pod hrozbou vysokých pokut z rozpočtu městyse. Tedy bylo nutné tuto akci začít a také dokončit.

Nicméně z důvodu vhodných podmínek, jsem se rozhodla zahájit na konci školního roku souběžně i akci rekonstrukce celého sociálního zařízení ve škole, abychom hlavní práci stihli provést přes prázdniny. Dovolím si osobní poznámku, že akci jsem odstartovala z lůžka na JIP, aby se na mě nečekalo a se zahájením stavby jsem se spolehla na Ing. Miroslava Jedličku. Hlavní fáze akce byla dokončena v začátku září a dále až do října 2020 pokračovalo dokončování při plném provozu školy.

Našlo se řešení i trpělivost všech, aby akce byla dokončena a sociální zařízení, které již neodpovídalo standardům dnešní společnosti, sítě, které byly v havarijním stavu, kuchyň i třída, chodba, rampa, úprava v horních chlapeckých WC i dívčích WC. Souběžně s tím byla obnovena vodovodní přípojka, která neumožňovala uzavření přívodu vody a hrozila svým stavem havárií. Bylo provedeno její přepojení z nadbytečného vedení z parku. Bylo třeba rozpojit z této větve a obnovit i vodovodní přípojku domu č.p. 13 a zřízení ventilu pro každou nemovitost zvlášť. Vyjednocení dalších zjištěných přípojek na této větvi - hasičská zbrojnice, celý areál Závojského vily a dvě další soukromé nemovitosti na "Ulici" mělo následně proběhnout spolu s revizí kanalizace ZŠ o prázdninách 2021. To bylo odloženo z důvodu rekonstrukce WC na Staré radnici na další prázdniny.

Bohužel odložení rekonstrukce kanalizace a vodovodu na dvoře základní školy vyústilo v havárii kanalizace v závěru loňského roku.

Tolik k tomu, co jsme dělali celý rok, že jsme se do toho nepustili dříve.Proč jste tedy nezačali hned vzápětí s WC na Staré radnici - tedy v listopadu 2020?

Rozhodnuto o tom, že budeme rekonstruovat WC na Staré radnici a zejména jak, když nemáme dostatek prostor, přišlo až v listopadu 2020. V té chvíli jsem zvažovala možnost zahájit práce okamžitě. Nicméně, protože jsme v předchozích mnoha měsících upřednostňovali rekonstrukci prostor školy před standardním provozem, bylo třeba dohnat dluh vůči provozním záležitostem městyse a současně městys urychleně připravit na zimní provoz, který v té chvíli již začínal.

V měsíci prosinci jsou reálně k dispozici pouze dva a půl týdne a je třeba počítat s častou péčí o sjízdnost a schůdnost komunikací. To by znamenalo, že bychom třeba i stavbu zahájili - odstrojili zařízení a tím by se ukončil provoz WC. Tři týdny (jak se později ukázalo, byly by to téměř tři měsíce) by stavba stála bez zásahu. Ohled bylo třeba také brát na stále probíhající provoz restaurace v obědovém čase. Bylo třeba řešit i náhradní WC. V mrazivých dnech by však nemohlo být provozováno ani toy-toy ani zadní toalety (tam by popraskalo potrubí vzhledem k subtilnosti stavby) a už vůbec by ve venkovních prostorách nemohla být řešena hygiena. Proto jsem rozhodla nezahájit stavbu před vánočními svátky. V průběhu vánočních svátků a do nového roku postupně všichni naši pracovníci prodělali covid včetně mne. Služba mezi svátky byla udržována v minimální míře za vypětí sil. Proběhly ještě doúpravy v ZŠ, které nemohly být provedeny za plného provozu.

Po Novém roce se však ukázalo, že pracovník, který je v našem týmu vedoucím a zejména se na něho spoléháme v zednických pracích, prodělává následky covidu a musí doléčit plicní onemocnění. Do plného pracovního procesu se vrátil až v březnu. Druhý pracovník nejen z důvodu onemocnění covid i z důvodu navazujících karantén a následně z důvodu zlomeniny, se nám vrátil až v červnu.

K tomu znovu připomínám problém se zamrzáním vnějších WC. Téměř celý leden a část února jsme strávili prohrnováním. A myslím, že přestože přišly i silnější přívaly sněhu, v Doubravníku jste nepocítili závažnou neschůdnost či nesjízdnost komunikací. Lidé přijíždějící sem z Brna se tomu podivovali, že v Brně jsou naopak komunikace nezajištěné. Tehdy shrnoval a sypal, kdo měl na obci ruce i nohy. Připomínám, že v době, kdy neshrnujeme, doplňujeme zásoby posypového materiálu a snažíme se udržet v chodu shrnovací a sypací techniku. Pokud mám tedy říci s ohledem na výše řečené - bylo možno začít dříve o týden - maximálně o čtrnáct dnů. Raději jsem však vyčkala ještě dva týdny, až přejdou velké mrazy, které by znamenaly praskání vodovodního potrubí a také přerušení vytápění bytu nad hospodou i kancelářských prostor. Mezi tím jsme již zahájili přípravné práce. Ze všeho nejdříve jsme museli opravit a zprovoznit zadní záchody, které jsem se rozhodla využít na základě doporučení zkušenějších předchůdců, že jsou provozuschopné a na základě odporu k umístění toy-toy na náměstí. Poté jsme odstrojili zařízení a zahájili bourání dle skici návrhu. Jakmile jsme probourali přístup do zadních prostor, následovalo stěhování uložených věcí v tomto prostoru.Proč jste dispozice měnili v průběhu prací a neměli to předem přesně naplánované?

Akce byla naplánována pouze nákresem. Pokud bychom chtěli provést podrobnou dokumentaci, museli bychom mít prostory kompletně k dispozici při této přípravě z důvodu níže popsaných. 

Původně jsme chtěli zachovat některé vnitřní zdivo. Avšak poté, co jsme odkryli prostor, včetně dříve nepřístupných, museli jsme zvolit kompletní vybourání. Navíc po odbourání pod úrovní podlahy jsme dále zjistili, že zdivo ubíhá dovnitř. Zadní prostory byly, zejména z tohoto důvodu, vyvýšeny. Schod pro praktický provoz nebylo možné zachovávat. Proto nám prostory zmenšilo i toto ubíhavé zdivo. Ano, i po instalaci odpadního potrubí do nejspodnější vrstvy a zalití betonem jsme si znovu situaci zkreslili na rovném povrchu, zjistili, jaké jsou rozměry v dané úrovni. Aby se vše vešlo a uživatelé si navzájem nezavazeli, museli jsme opravdu řešit každý centimetr. A ukázalo se, že bychom někde naráželi navzájem dveřmi do sebe, nebo že by ten, kdo jde do kabinek musel vytvářet jakýsi podivný úhybný manévr, že lidé u umyvadel by zavazeli přicházejícím… V tom okamžiku jsme se rozhodli raději dispozici ještě mírně změnit. A myslím, že se vyplatilo.

I situace ohledně zajištění stavby proti vlhkosti se musela zjistit až po odbourání a navrhnout skladbu opatření. To opět mělo vliv na prostor, který se nám tímto změnil.Proč Vám to trvá tak dlouho - podle některých by mělo být hotovo s jedním šikovným zedníkem a jedním pomocníkem za měsíc?

K tomuto mohu říci, že jen obkládání všech prostor trvalo déle než měsíc a půl. A to dělal náš vrchní a zkušený obkladač opravdu nepřetržitě. 

Dále bych ráda uvedla, že prostor, který byl rekonstruován a musel být před tím uvolněn, měl výměru 95 m². Tento prostor byl kompletně protkán instalacemi. Je to téměř plocha jednoho podlaží rodinného domu. Kdo z Vás stavěl rodinný dům, jak dlouho mu trvalo jedno-poschodí dovést od výstavby zdiva až do koncových úprav? Ovšem žádný rodinný dům nemá tolik instalací a obkladů na m², a to včetně vnějšího připojení. K tomu je třeba připočítat průzkum a předělání sítí, které byly porůznu ne vždy efektivně vedeny přes tyto prostory pro všechny provozy této budovy. Jejich provoz musel být v průběhu rekonstrukce zachován. 

Bohužel i já, která mám s takovouto prací již dlouholetou zkušenost a práce jsem podrobně plánovala, jsem většinou předpokládala jejich rychlejší realizaci a žádala po vedoucím svých pracovníků vysvětlení, proč trvaly déle oproti mému i jeho předpokladu. Kdo však má zkušenost s různými akcemi, také ví, že v průběhu prací se na místě musí řešit řada podrobností, které od stolu v kanceláři nejsou vidět. Avšak na místě nastávají vždy (zejména při vestavbách do starých budov) a je třeba se s nimi vyrovnat, a to stojí i čas, kromě práce a financí navíc.Špatná organizace práce.

Na to by Vám mohli nejlépe odpovědět mí zaměstnanci, kolik jsem jim nechala volna. Myslím, že je nikdo z Vás nepodezírá z řádného nevyužívání pracovní doby. I tak však jsou neustále mnou "povzbuzováni". Pokud vznikl volný čas některých pracovníků, využili jsme jej, abychom opravili okapy na dvoře nebo odstranili zničenou omítku, uklidili věci, které roky na dvoře překážely. Měli jsme docela štěstí, že náš tým posílili dva šikovní brigádníci Honza a Tomáš.

Pravdou je, že kdybych mohla být na stavbě přítomna stále, asi bych nějaký čas pro optimalizaci našla.Proč jsme dělali jen do oběda?

K této organizaci práce jsem přistoupila v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o otevření provozů zahrádek. Jeden důvodů byl, že při stavební aktivitě na těchto zahrádkách by nikdo z hostů nechtěl být, ani na obědě v restauraci. Tím by byl znemožněn prakticky celý provoz restaurace.

Naopak jsem vždy od 6.30 do 11 hodin - což je větší část směny i z hlediska pracovních sil - nasadila na intenzivní pracovní činnost všechny pracovníky a po obědě od 12 do 15 hodin se věnovali provozu městyse. A myslím, že jste závažné nedostatky v provozu městyse nenašli. Navíc jsme umožnili komunálními službami stavební či jiné aktivity i vám spoluobčanům na vašich domovech. Pochopitelně jsem byla nucena omezit četnost sečení trávy a na stížnosti na kopřivy v nefrekventovaném místě za rohem soukromé zahrádky směrem k lesu jsem nereflektovala a dala přednost práci na rekonstrukci WC. Ostatním připomínkám jsem se pokoušela vyhovět v určité rovnováze opět k potřebě pokračování prací na rekonstrukci.

Pouze v době obkládání obnovených prostor jsem našeho pana Jaroslava Krézka nechala obkládat nepřetržitě, protože jeho práce nerušila hosty restaurace. Avšak věřte, že se snažil tak, že v závěru byl již hodně unavený. Jeho práce je však velmi dobrá. Proč tak dlouho trvá sehnat obklady?

Původně jsme zamýšleli použít jiné obklady, nicméně po dokončení prostor jsme se rozhodli spolu s Jiřím Železným, Jaroslavem Krézkem a Verunkou Chludilovou zvolit jiné, které prostor vystihnou lépe. Obklady jsme začali shánět ihned poté, co se ujasnilo, jaké budeme používat a kolik jich bude třeba. Připomínám však, že jsme se vyskytovali v době, kdy kolabovaly veškeré dodavatelské vztahy, a tak jsme byli rádi, že nám firma vycházela naprosto vstříc. Pravdou je, že bylo třeba organizovat práci na obkládání tak, aby dodávky jednotlivých druhů práce nebrzdili. A to se nám také povedlo. Byli na místě právě včas pro obkládání.Také jsem kdesi zaslechla něco o flikování ve spojení s naší odvedenou prací.

Ten, kdo byl přítomný takovýmto pracím, které jsme v minulosti prováděli, by toto nemohl vyslovit. A nejvíce mí zaměstnanci ví, že jsem většinou odmítala "rychlé" a jednoduché technologie na úkor kvality. Spíše očekávám nařknutí z přílišné snahy věci řešit zásadně a kvalitně. Je třeba si uvědomit, jak namáhaný je veřejně užívaný majetek. Uvědomit si, že obecní majetek by měl sloužit minimálně 20 let pouze s běžnou údržbou a optimálně 50 let. To proto, že obec se musí zaobírat mnoha nemovitostmi a potřebami občanů. Pokud zvolí řešení s menší životností, směřuje to k tomu, že toto místo buď nebude sloužit tak, jak má nebo bude alespoň opotřebované a nehezké. Navíc žádná "zkratka" se v budoucnu nevyplatí.

Při takovéto obnově je třeba zvažovat potřeby okolních prostor. V horním poschodí zcela chybí sociální zázemí. Zejména při využívání zasedacích místností. Proto jsme připravili pro horní poschodí odbočky vody i kanalizace.

Ano, mohli jsme provést stavbu rychleji - například jít cestou předchozí obnovy těchto toalet - nalepit obklady na původní zdi či obklady, nasadit zařízení na původní kanalizační, elektro nebo vodovodní instalace. Ale to by byly zbytečně utracené peníze, protože bychom nedospěli k alespoň únosné úrovni toalet odpovídající současným požadavkům a potřebným kapacitám.

O třech slabých místech naší práce ale vím. Jedno jsem vědomě nechala proběhnout, protože jeho odstranění by znamenalo rekonstruovat byt v horním poschodí i zasažení prostor restaurace. Další dvě slabá místa byla způsobena mou nepřítomností na stavbě a doufám, že jsou nepodstatná.Proč jste nezařídili toy-toy na dvůr?

Toy toy (resp. Johny servis) na dvůr nebylo těžké zařídit. Nebylo však lze zařídit jejich servis. Toto se nepodařilo ani tvůrcům veřejného mínění i přes jejich osobní kontakty, ani přes mnou slibované dostatečné finanční hrazení. Podařilo se mi to náhodně vyřešit až později uprostřed státní silnice v Nedvědici osobní domluvou s obsluhou vhodného servisního vozu. Nicméně i tak přicházeli podněty, že toy-toy je "nekulturní". Proto jsme se snažili využít stávající toalety v zadní části dvora Staré radnice a později i toaletu v kadeřnictví. A věřte, že to nebylo lehké ani pro restauratéra, ani pro mé zaměstnance, když se zadní záchody ucpaly v průběhu pátečního večera, který je nejfrekventovanějším dnem. V pátek jsme intenzivně pracovali do noci, abychom záchody zprůchodnili. Nakonec jsem musela rozhodnout rozkopat od brzkého sobotního rána celou kanalizaci k těmto záchodům. 

Po rozkopání se ukázalo, že potrubí není vedeno v místech, kde bylo zakresleno a z toho důvodu bylo jen otázkou času, kdy nebude funkční. Od brzkého rána jsme intenzívně pracovali na rekonstrukci kanalizace a odpoledne byla již v provozu. V dalších týdnech se závažným způsobem ucpala i kanalizace z kadeřnictvíProč jste to nenechali udělat nějakou jinou firmu?

Zkusili jste v poslední době najít nějakou spolehlivou firmu na takový rozsah? Nedaří se to ani za rok ani za dva. Na této stavbě byli nasazeni zkušení řemeslníci - naši zaměstnanci. Profese, které neumíme, jsme svěřili ověřeným firmám jako je pan Pavel Humpola nebo firma pana Aloise Čupra nebo pan Jiří Štorek.A nyní k finanční stránce akce.

Do této chvíle činí náklady na 1,26 mil. Kč.

Nutno dodat, že tyto náklady nebyly v rozpočtu městyse plánovány pro rok 2021 a realizovat jsme je mohli pouze díky tomu, že se podařilo vyjednat dotaci na rekonstrukci obtoku čistírny odpadních vod od Jihomoravského kraje ve výši necelých 700 tis. Kč a současně zvýšeným výtěžkem z prodeje kulatiny z našeho lesa za velmi dobrou cenu, kdy pracovníci v našem lese pracovali ze všech sil.

Nyní zbývá ještě dokončit výplň otvoru na schodišti. Volba na výrobu dveří padla opět na našeho výborného řemeslníka Pavla Pospíšila a dubové provedení dveří jak na WC, tak do sklepních prostor sloužících jako sklad pro restauraci. 

Aktuálně jsou již téměř před dokončením dveře do pánských kabinek. Zvažovali jsme ještě ponechat bílé voštinové dveře na WC dámských. Ale již nyní jsou vidět drobná poškození, a tak budou časem dodány i sem dveře dřevěné.

V horním poschodí v prostorách bytu byly upraveny návazné sítě a nyní zbývá dokončit obnovu WC, které při rekonstrukci muselo být rozbouráno. Zde musím poděkovat Patricii Kyselové za trpělivost.

To jen pokud se týká této rekonstrukce toalet. Nicméně budova vyžaduje velmi mnoho dalších prací na obnově. Je však nutné určit její budoucí využití, protože v současné době je toto nevyřešené. Budova stojí uprostřed náměstí. Její prostory ani její potenciál nejsou zanedbatelné.

Na závěr tohoto článku musím poděkovat stavební komisi za návrh a zejména tomu, kdo přišel s myšlenkou rozšíření toalet do prostor, které do té doby nebyly vůbec uvažovány. Přiznám se, že obnova veřejných toalet byla nasnadě již dlouho a dlouho jsme nepřišli na to, jak je vhodně umístit. Dodnes jsem se nedozvěděla, kdo to konkrétně byl, ale děkuji touto formou.

Až nyní, kdy píši tuto zprávu jsem si uvědomila, proč tak dlouho byly veřejné toalety našeho městyse v tak neutěšeném stavu. Tak doufám, že nyní budou sloužit.

Pokud by ani tímto nebyly Vaše pochybnosti zahnány či otázky zodpovězeny, nebojte se a přijďte. Ráda si s Vámi o tom pohovořím podrobněji.
 
Celý článek | přečteno 928 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024