all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 21.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
19/06/24 Úřední deska
- Oznámení o přerušení
18/06/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- MUDr. Melnik
- MUDr. Melnik
- pošta Partner Dou...
- pošta Partner
- Zvířátkový les

Krátké zprávy:
    včera  Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
18/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 01.07…
17/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 24.06…
Celý přehled   [14]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Informace z úřadu

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-25/2017 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  7. září 2017

Přítomno: 10, od 1810 hod. 11, od 1830 hod. 12 zastupitelů
Omluveni: p. Navrátilová, RNDr. Navrátil, Ing. Boček


Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


 1. zprávu o hospodaření Městyse Doubravník k 30. 6. 2017.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

 2. zprávu o hospodaření HČ Městyse Doubravník k 30. 6. 2017.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

 3. návrh Smlouvy o úvěru č. 0317310429 ve výši 8.000.000,- Kč od České spořitelny a.s., s pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,79% p.a., bez zajištění a datem konečné splatnosti úvěru k 31.12.2024 dle přílohy zápisu a pověřuje starostku podpisem této Smlouvy o úvěru.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  • čerpání finančních prostředků z úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 0317310429 za účelem nákupu pozemků parc. č. 107/4 a dále parc. č. st. 76/2 a parc. č. st. 76/1, jejichž součástí jsou budovy, vše v katastrálním území Doubravník ve výši 407.600,- Kč dle Kupní smlouvy č.j. 00794/17/MČe ze dne 17. 7. 2017.

   Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  • čerpání finančních prostředků z úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 0317310429 za účelem nákupu spoluvlastnického podílu o velikosti ¾ pozemků parc. č. 1421, 1440 a 1620/48 v katastrálním území Doubravník v celkové výši 1.142.625,- Kč dle Kupní smlouvy č.j. 00416/17/MNě ze dne 12. 4. 2017 a dále dodatku č. 1 k výše uvedené kupní smlouvě č.j. 00416/17/MNě ze dne 4. 7. 2017.

   Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1

  • čerpání finančních prostředků z úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 0317310429 za účelem realizace akce Oprava místní komunikace C24 v Doubravníku, 1. etapa.

   Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 4. Rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 5. nákup pozemku parc. č. 1781/5 v katastrálním území Doubravník za celkovou kupní cenu 5.893,- Kč (cena pozemku vč. DPH 2.263,- Kč a náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva ve výši 3.630,- Kč vč. DPH) a současně schvaluje Kupní smlouvu č. S 334/17 mezi Lesy ČR jako prodávajícím a Městysem Doubravník jako kupujícím a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 6. přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 ve výši 600.000,- Kč na obnovu kulturních památek na území městyse Doubravník.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 7. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městysem Doubravník a p. Františkem Novotným dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • Závěrečný účet DSO Mikroregion Pernštejn za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
 • Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 dle přílohy zápisu.
 • zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstvaV Doubravníku, 14. září 2017


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta


Celý článek | přečteno 1.655 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024