all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 22.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
20/06/24 Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
19/06/24 Úřední deska
- Oznámení o přerušení
18/06/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- Otevírací doba
- Drůbežárna Prace
- Prodej zeleniny
- Zájezd do Strážnice
- pošta Partner Dou...

Krátké zprávy:
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
18/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 01.07…
17/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 24.06…
Celý přehled   [13]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Usnesení č.ZM-11/2011

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Slovo starostky

19.06.2018

Vážení spoluobčané
Česká pošta na základě předchozích dohod s vládou se rozhodla převést některé své pobočky na tzv. pošty Partner. Což vlastně znamená, že služby, které dosud u nás provozovala Česká pošta, a. s., bude vykonávat nějaký jiný subjekt, ať už obec či soukromá firma ve spolupráci s Českou poštou.

V loňském roce byly provozovny pošt v obcích naší velikosti nabídnuty pro spolupráci pošta Partner. V době, kdy jsme byli osloveni poštou s tímto partnerstvím, již bylo realizováno celkem 384 Partnerských pošt z celkového počtu necelých 4000. V našem okolí například - Drásov, Štěpánov nad Svratkou, Deblín, Čebín.

Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením partnerství a po dohodě o provozních záležitostech pošta v Doubravníku od 1. května 2018 přešla pod městys Doubravník. Většina z Vás asi tuto změnu nepostřehla, protože ve stejných prostorách nás dále bude obsluhovat paní Vlasta Slaná. Činnost naší pošty by se měla přizpůsobit více našim potřebám a možnostem.

A tak zásadní změna nastala zejména v otevírací době.

V pondělí a ve středu bude otevřeno od 8 do 18 hodin (přestávka od 11 do 12 hodin). Zásilky podané po 15. hodině budou odeslány až následující den. V úterý, čtvrtek a pátek bude otevřeno do 11 hodin. Nové telefonické spojení na přepážku je 546 212 517.

Vaše připomínky k provozu se budeme dále snažit využít k optimalizaci a věříme, že budete se službami naší doubravnické pošty spokojeni.

V těchto dnech probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici u domů č.p. 296 - 300 pod Pláňavou. Jsou již položeny hlavní řady obou sítí a postupně se budují přípojky k jednotlivým domům v ulici tak, aby pokud možno vedly dešťové i splaškové vody odděleně. Dešťové budou zaústěny do zatrubněného potoka a splaškové do nově budované kanalizace. Západně umístěné domy v této ulici nebylo možno dříve napojit na kanalizaci z důvodu nevhodných výškových poměrů, což po rekonstrukci již možné bude. Zhotovitel - firma TVM - pracuje ve ztížených podmínkách, protože ulice není průjezdná a ani práci nelze provádět z vedlejších pozemků, kde jsou tarasy a předzahrádky. Stavbu projektoval ing. arch. Radek Haška, dozoruje ing. Miroslav Jedlička za konzultace s ing. Jiřím Rousem. Na závěr akce by měla proběhnou obnova povrchu vozovky.

Dřevěná lávka na Prudké je kulturní památkou a jako taková tedy podléhá památkové ochraně. Bohužel jsme měli příležitost v uplynulých letech sledovat, jak chátrá. Most je zařazen na celostátním seznamu nejohroženějších památek. Nutno dodat, že snaha městyse získat lávku do vlastnictví byla dlouholetá. Městys již v roce 2010 učinil zásadní krok k odkupu lávky, avšak z důvodu nejasností v rozsahu restituce majetku svázaného s papírnou Prudká, se řízení o odkupu zastavilo. V té době již městys spolupracoval s památkářkou Mgr. Martou Procházkovou a společně byla připravena dokumentace pro obnovu mostu včetně závazného stanoviska. Chybělo pouze ohlášení a k tomu jednotlivá vyjádření. Řízení o restituci bylo dokončeno v roce 2016. Městysi Doubravník se v závěru loňského roku, podařilo díky dobré práci pana Zdeňka Šikuly, tajemníka úřadu městyse, odkoupit dřevěnou lávku na Prudké od Ministerstva vnitra České republiky za 38 tis. Kč. Vzhledem k havarijnímu stavu mostu městys zamýšlel neprodleně v průběhu letošního roku zahájit obnovu. Při žádosti o vyjádření k obnově (k překvapení našemu i stavebního úřadu), si Povodí Moravy vyžádalo kompletní mostařský projekt. Příprava stavebního řízení se tedy oproti původnímu záměru protáhne minimálně do konce letošního roku. Protože je lávka součástí cyklostezky (mezinárodní cyklostezka Eurovelo4 Praha - Vídeň) a most v průběhu obnovy nebude možno využívat k přejetí řeky Svratky, rozhodli jsme se letošní rok využít i k přípravě objízdné trasy. Dohodli jsme se s provozovateli areálu bývalé papírny Prudká, že cyklisté budou moci využívat průjezd jejich areálem a nyní zajišťujeme, aby průjezd pro cyklisty byl bezpečný.

Park Dubínek za sokolovnou se postupně vyvíjí. Zatímco stromy, keře a květiny pomalu rostou do síly, v loňském roce byl zřízen přívod přebytečné prosakující vody z Prameniště do potoka a jezírka. Projekt navrhla Ing. Martina Šedá a práce provedl p. Zdeněk Starý. Při hloubení jezírka nastoupala ve dně podzemní voda. Jezírko bylo uděláno z jílové vrstvy, aby voda mohla být předávána s okolím. Letošní extrémní sucho však znamená vymizení vody i z další podpovrchových úrovní. Pozvolna se ukazuje, že průsak je větší než zásobení jezírka vodou a patrně bude třeba dno jezírka ještě přetěsnit jiným materiálem. K potoku a jezírku budou ještě dosazeny vhodné rostliny a znovu obnoven trávník v okolí. V průběhu letošního roku bude celý areál ještě dovybaven herními a cvičebnými prvky a také prvky pro poučení.

V závěru roku 2017 nám přestaly jezdit autobusové spoje tak, jak jsme na ně byli léta zvyklí. Je nutné dodat, že i my starostové jsme se o této změně dozvěděli až těsně před spuštěním, neoficiální cestou a až do poslední chvíle jsme neznali přesná data. Firma Zdar dle svých zástupců přistoupila k tomuto kroku proto, že tyto spoje nebyly ziskové a zároveň nebyly zařazeny v systému integrované dopravy, která je ze strany Jmk finančně dotována. Po novém nařízení o zvýšení platů řidičům a navýšení požadavků na poplatky za využívání zastávek v Brně již dle Zdar nebylo možno provozovat zmíněné linky. O této situaci jsme vzápětí po obdržení informace neoficiální cestou začali jednat s ostatními obcemi v regionu, kterých se změna týkala, se zástupci Jihomoravského kraje a společností Kordis. Vyjádřili jsme požadavek nesnižovat dopravní obslužnost našich obcí (obec Černvír byla téměř bez hromadné dopravy). Zástupci kraje přislíbili, že se budou problémem intenzívně zabývat. Při květnovém jednání přislíbili vyjednat s vedením kraje podporu autobusových spojů Bystřice n.P. - Tišnov, vlakové nádraží. Spoje do Brna, dle dohody Jmk a magistrátu města Brna z roku 2004, nadále město nebude z kapacitních důvodů přijímat. Konečné stanovisko Jmk, podpořit autobusové spoje, bylo odsouhlaseno 28. května. Od 10. června by měly být autobusové spoje Bystřice - Tišnov v dopravně nejfrekventovanějších časech po jedné hodině a to tak, aby dojezdy na nádraží v Tišnově byly v polovině časů mezi dojezdy vlaků od Bystřice, čímž vedení Jmk vyhovělo našemu požadavku. Tímto opatřením nám tedy přibyl spoj pro školáky dojíždějící do Tišnova, který byl léta požadován po dopravci v Tišnově. Současně by mělo být jízdné zahrnuto do integrovaného dopravního systému Jmk. Tedy při pokračování integrovanými linkami směrem na Brno stačí mít zakoupenu jednu jízdenku na dostatečný počet zón a časový limit.

Minulý víkend jsem se ocitla v krásném areálu pražského Vyšehradu. Zúčastnila jsem se slavnostního zahájení jubilejního 10. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn. Výstava byla zahájena zpěvem naší a slovenské hymny sólistou Národního divadla Luďkem Velem. Výstava každoročně presentuje proměny - navrácení zapomenutých nebo havarijních míst do života a srdcí našich obcí a krajiny. Letos je v této výstavě zařazena i proměna naší Zahrady Ticha. Proměnám loňského ročníku- jejich představitelům, které hlasující z celé republiky vybrali jako nejzdařilejší, předával ocenění významný český architekt Josef Pleskot. Výstava je putovní a procestuje celou republiku. A snad ji budeme moci přivítat i u nás. K mému potěšení jsem měla příležitost navštívit kapli Stětí sv. Jana Křtitele, která snad většině návštěvníků zůstává utajena, rotundu sv. Martina a v tichosti směla poděkovat paní Miladě Horákové u jejího symbolického hrobu na vyšehradském hřbitově za její odvahu a oběť. Podvečer byl zakončen koncertem skupiny Spirituál kvintet, kdy jsme se zaposlouchali do jejich starých a stejně i dnes pravdivých písniček.

V pátek 25. května jsme u nás přivítali jízdu T. G. Masaryka, kterou celostátní organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska oslavila 100. výročí vzniku Československé republiky spolu s námi po celém kraji. Jízda byla započata v Bystřici nad Pernštejnem a zakončena v Brně, stejně jako ostatní jízdy, kde se slavnostním setkání hasičských praporů z celé ČR připojily k oslavám 100 let - brněnskému festivalu RE:PUBLIKA. Společně s aktéry historické jízdy v čele s ing. Janem Slámečkou, našimi hasiči a pod taktovkou dětí z naší Základní a Mateřské školy, jsme zazpívali oblíbenou píseň našeho 1. presidenta Masaryka - Ach synku, synku.

Milí spoluobčané, přichází konec školního roku, prázdniny, čas na odpočinek, čas na to být se svými blízkými. Přeji Vám, abyste ty chvíle strávili s plnou měrou obnovy těla i ducha a přátelství.


Barbora ŠenkyříkováCelý článek | přečteno 1.733 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024