all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 19.06. 2021 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
15/06/21 Úřad městyse
- Závěrečný účet městyse
12/06/21 Fotogalerie
- Plamatka lesní
05/06/21 Fotogalerie
- Přástevník mátový

Krátké zprávy:
    včera  Podhorácké m.
- Pozvánka na výstavu
    včera  Podhorácké m.
- Pozvánka na výstavu
    včera  IDS JMK
- Informace IDS JMK
Celý přehled   [9]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2021

Turistické noviny
Turistické noviny
duben/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf


Možná vám uniklo:
- 16. schůze Školské rady ZŠ Doubravník

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-10/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  21. listopadu 2019


Přítomno: 10 členů zastupitelstva

Omluveni: Ing. Jiří Rous, Ing. Karel Boček, Mgr. Petr Šenk, Zdeněk Kundrata, Olga JelínkováUsnesení č. ZM-10/2019-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Navrátila a Ing. Víta Hertla.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření městyse Doubravník k 30. 9. 2019 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 30. 9. 2019 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočtové opatření č. 12 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-10/2019-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí informaci o plánu inventur na rok 2019.Usnesení č. ZM-10/2019-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Výroční zprávu Nadačního fondu pro děti navštěvující ZŠ a MŠ Doubravník za kalendářní rok 2018 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2018 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Doubravník za školní rok 2018/2019.Usnesení č. ZM-10/2019-7a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dotační program na podporu obnovy památek na území městyse Doubravníka a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2020 včetně nezbytných příloh (žádost, návrh veřejnoprávní smlouvy) dle přílohy zápisu a alokaci celkové rozdělené částky ve výši 160 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-7b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dotační program na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti z rozpočtu městyse Doubravníka pro rok 2020 včetně příloh (žádost, návrh veřejnoprávní smlouvy) dle přílohy zápisu a celkové alokované částky na tento dotační program ve výši 160 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Tišnovsko dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-9/2019-10a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 1/2019 o místním poplatku ze psů dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-10b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu dle přílohy zápisu se zvýšením sazby poplatku na 5,- Kč/den.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-10c:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy zápisu po zapracování uvedených změn.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-10d:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-10e:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se zapracováním zvýšení sazby poplatku na 660,- Kč/občan resp. 660,- Kč/nemovitost.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Protokol o provedené kontrole zaměřené na vedení matričních knih a sbírek listin za období od 1. 1. 2019 do 14. 11. 2019 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Zprávu o daňové kontrole dle přílohy zápisu.


V Doubravníku, 25. listopadu 2019................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse


Celý článek | přečteno 471 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2021