all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 21.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
19/06/24 Úřední deska
- Oznámení o přerušení
18/06/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- Otevírací doba
- Drůbežárna Prace
- Prodej zeleniny
- Zájezd do Strážnice
- pošta Partner Dou...

Krátké zprávy:
    včera  Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
18/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 01.07…
17/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 24.06…
Celý přehled   [14]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Nový chodník na Dolním Rakovci

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  1. listopadu 2018


Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Omluveni: Ing. Miroslav JedličkaUsnesení č. ZM-1/2018-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program ustavujícího zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu p. Petra Šibora a p. Jiřího Ozdobinského.

Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 2

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zapisovatelkou p. Marii Čechovou.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje jednoho neuvolněného místostarostu.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje funkci starosty městyse jako dlouhodobě uvolněnou.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2c:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje v následujícím období 5 členů rady.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2d:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2e:

Zastupitelstvo městyse volí starostkou městyse Doubravníka Ing. Barboru Šenkyříkovou.

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 5Usnesení č. ZM-1/2018-2f:

Zastupitelstvo městyse volí místostarostou městyse Doubravníka Ing. Jiřího Rouse.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 6Usnesení č. ZM-1/2018-2g:

Zastupitelstvo městyse volí členem Rady městyse Doubravníka Ing. Karla Bočka.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 6

Zastupitelstvo městyse volí členem Rady městyse Doubravníka Ing. Petra Sedláčka, Ph.D.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Zdrželi se: 5

Zastupitelstvo městyse volí členem Rady městyse Doubravníka Ing. Vlastimila Lahodu.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 6Usnesení č. ZM-1/2018-3a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník zřizuje finanční a kontrolní výbor, přičemž každý bude mít 3 členy.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-3b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí předsedou finančního výboru Ing. Petra Sedláčka, Ph.D.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 6Usnesení č. ZM-1/2018-3c:

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí předsedou kontrolního výboru Zdeňka Kundratu.

Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 1Usnesení č. ZM-1/2018-3d:

Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje, že volba členů finančního výboru proběhne na příštím zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-3e:

Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje, že volba členů kontrolního výboru proběhne na příštím zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách:

  • místostarosta 6.300,- Kč
  • člen rady městyse 1.100,- Kč
  • předseda výboru/komise městyse 760,- Kč
  • člen zastupitelstva bez dalších funkcí 260,- Kč

V případě souhrnu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městyse se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkce člena rady městyse a předsedy výboru zastupitelstva městyse a za výkon funkce člena rady městyse a výkon funkce předsedy komise rady městyse.

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne 2. 11. 2018. V případě nového člena zastupitelstva (náhradníka na uvolněný mandát), ode dne složení slibu.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje první termín schůze rady, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. 2018.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup nemovitosti účastí městyse Doubravník v dražbě vyhlášené na 9. 11. 2018 v 10 hodin o nemovitosti pozemku parc. č.97 v katastrálním území Doubravník, jehož součástí je stavba č. p. 14. Vše je zapsané na LV č. 791.

Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje starostku Barboru Šenkyříkovou rozhodnutím o maximální částce, do které bude jako zástupce městyse oprávněna licitovat v dražebním jednání, které se koná 9. listopadu 2018 v 10 hodin o nemovitosti pozemku parc. č. 97 v katastrálním území Doubravník, jehož součástí je stavba č. p. 14.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0317310429 ze dne 20. 9. 2017 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782, kterým se upravuje pojem dražba a termín čerpání.

Dražba provedená dražebníkem společností PROKONZULTA, a. s., sídlo Křenová 299/26, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 26307367, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7673, jejímž předmětem je dražba Vydražených nemovitostí. a dále čl. II, odst. 1. Smlouvy o úvěru se nahrazuje a nově zní takto:

  1. Období čerpání, oprávnění čerpat. Období, po které je klient oprávněn čerpat Úvěrovou částku (období čerpání) začíná v den uzavření této Smlouvy a trvá do dne 30. 6. 2019 (včetně). A dále dle dodatku č. 2 - přílohy tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0

V Doubravníku, 8. listopadu 2018................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse


Celý článek | přečteno 1.728 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024