all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 30.11. 2020 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
23/11/20 Příroda, okolí
- Splněný sen
23/11/20 Současnost
- Uzavření ordinace...
21/11/20 Současnost
- Sbírka zákonů 194-2020

Krátké zprávy:
27/11/20 Restaurace u S..
- Obědové menu
24/11/20 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 30.11…
23/11/20 Knihovna
- Provoz knihovny
Celý přehled   [6]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2020

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Možná vám uniklo:
- Výsledky soutěže Řeka Svratka

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- Dobrý příklad dist...
- Hvězdá zářila a vz...
- 150 let MHD v Brně
- Zemřela Kamila Mou...
- Jak začít s otužov...

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse

Kalendář městyse
verze pro tisk   [1]  [2]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-15/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  3. září 2020


Přítomno: 11, od 18:30 hod 12, od 20:00 hod 13 členů zastupitelstva

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-15/2020-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Navrátila a Olgu Jelínkovou.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Zprávu o hospodaření městyse Doubravník k 30. 06. 2020

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Zprávu o hospodaření HČ městyse Doubravník k 30. 06. 2020.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-15/2020-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019.Usnesení č. ZM-15/2020-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Pernštejn za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019.Usnesení č. ZM-15/2020-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Zprávu o hospodaření VOV, svazku měst, obcí a svazků obcí k 31. 12. 2019 včetně Zprávy nezávislého auditora k hospodaření za rok 2019.Usnesení č. ZM-15/2020-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zrušení usnesení č. ZM-14/2020-9 ze dne 11. 06. 2020 prodeji části pozemku parc. č. 59/5 v katastrálním území Doubravník o výměře cca 25 m² (.......................).

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zrušení usnesení č. ZM-14/2020-8 ze dne 11. 06. 2020 o směně části pozemku parc. č. 1174/1 trvalý travní porost o výměře cca 190 m² za část pozemku parc. č. 1182/8 ostatní plocha o výměře cca 82 m² v katastrálním území Doubravník a doprodeji rozdílu výměr (.......................)

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zrušení usnesení č. ZM-34/2018, bod č. 7 ze dne 06. 09. 2018 o směně části pozemku parc. č. 1647 o výměře cca 185 m² (z majetku městyse) a části pozemku parc. č. (.......................)

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-15/2020-11a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zrušení usnesení č. ZM-5/2019-3 ze dne 07. 03. 2019 o prodeji části pozemku parc. č. 430/1 v katastrálním území Doubravník (.......................)

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-15/2020-11b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej pozemků parc. č. 430/1 orná půda o výměře 21 m², 430/8 orná půda o výměře 906 m², 462/2 trvalý travní porost o výměře 101 m², 461/10 trvalý travní porost o výměře 57 m² a 1647/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 51 m², vše v katastrálním území Doubravník (.......................)

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-15/2020-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí protokol o provedení kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

V Doubravníku, 7. září 2020

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse


Celý článek | přečteno 350 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2020